HelpPari

Toteutamme lukuvuoden 2021-2022 aikana
Jyväskylässä HelpPari-toiminnan
pilottihankkeen, jolla on tarkoitus selvittää
konseptin sopivuutta Jyväskylän
koulumaailmaan ja laajentaa siitä pysyvä
osa palvelujärjestelmää. Pilottihankkeessa
ovat mukana Schildtin lukio sekä Palokan ja
Mankolan yhtenäiskoulut. MLL Palokan
paikallisyhdistys ry toteuttaa
pilottihankkeen yhteistyössä MLL Järvi-
Suomen piirin kanssa.


Toiminta pohjautuu MLL:n Varsinais-Suomen piirin kehittämään
kaveritoimintaan. Somerolla pyörinyt ZempPari-toiminta käynnistyy
Jyväskylässä nimellä HelpPari. Toiminnan keskiössä on lukiolaisen ja
yläkoululaisen muodostama pari. Paritapaamiset ovat puoleltamme
valvottuja ja tarjoamme lukiolaisille koulutuksen sekä työnohjausta.


Mikä HelpPari?


HelpPari on lukiolainen, joka toimii yläkoululaisen koulutettuna
tukihenkilönä 10 tapaamisen ajan. HelpPari auttaa yläkoululaista
koulutehtävissä ja kokeisiin valmistautumisessa. HelpPari-toiminnassa
ei keskitytä pelkästään opiskeluun vaan isossa roolissa on myös
sosiaalinen kanssakäyminen ja sen harjoittelu sekä mielekkään vapaa-
ajan tekemisen löytäminen. Pari voi käydä yhdessä kokeilemassa
kiinnostavia vapaa-ajan toimintoja. Korvaamme kokeiluista
mahdollisesti aiheutuvat kulut.


HelpPariksi haluavat lukiolaiset sitoutuvat 20 tunnin koulutukseen ja
kymmeneen yhteiseen tapaamiseen parinsa kanssa. Suoritetusta
koulutuksesta ja tehdystä vapaaehtoistyöstä HelpPari saa 2 op lukio-
opintoihinsa. Toiminta tuo hyvää kokemusta nuorten auttamisesta ja
sosiaalisten taitojen vahvistamisesta sekä kansalaistoiminnasta. Lisäksi
HelpParit saavat koko Suomessa kelpaavan MLL:n Kaveritoiminnan
tukihenkilötodistuksen, eli heillä on täysi-ikäistyttyään mahdollisuus
lähteä mukaan MLL:n tukihenkilö- tai vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi
toimintaan osallistumisesta saa todistuksen, jota voi hyödyntää
työnhaussa.


Tule mukaan

Ensimmäinen HelpPari koulutus järjestetään elo-syyskuussa 2021
Schildtin lukiossa ja paritapaamiset syyslukukauden aikana. HelpParina
toimiminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa omia sosiaalisia taitoja,
päästä kokeilemaan uusia vapaa-ajantoimintoja sekä saada kavereita
muista HelpPareista. Työntekijämme on paikalla tapaamissa ja on
tarvittaessa HelpParin tukena. HelpParin ei siis tarvitse selviytyä yksin
mahdollisista eteen tulevista haasteista.


Paritapaamiset tapahtuvat Mankolan sekä Palokan yhtenäiskouluilla ja
korvaamme matkoista aiheutuneet kulut. Tapaamisten ajankohdat
sovitaan molempien osallistujien lukujärjestykseen sopiviksi
koulupäivän aikana. Palokan ja Mankolan yhtenäiskouluilta mukaan
osallistuvat oppilaat valitaan yhdessä opinto-ohjaajien kanssa.


Lisätietoja hankkeesta antaa


Sanna Isberg
Nuorisotoiminnan vastaava
MLL Palokan paikallisyhdistys ry
mllpalokka@gmail.com