Yhdistyksen hallitus 2023

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Kaudella 2021-2023 hallituksen puheenjohtajana toimii Nina Lager. 

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2023 valittiin  Kirsi Ojala, Celina Alatalo,  Sara-Ella Ojala,  Jenna Finsk ja Sanna Isberg. Varajäseniksi valittiin Teresa Uusitalo,  Jarko Vanhala, Jemina Oikari, Saana Mäkiranta ja Riina-Emilia Ojala

Hallituksen vastuualueet vuonna 2023

Puheenjohtaja : Nina Lager 

Varapuheenjohtaja : Kirsi Ojala

Rahastonhoitaja : Kirsi Ojala

Sihteeri : Jenna Finsk

Jäsen -ja nuorisotoiminnan vastaava : Sanna Isberg

Perhekahvilavastaava : Kirsi Ojala

Muskarivastaavat Mirja Poikolainen ja Nina Lager

Somevastaava : Sara-Ella Ojala ja Celina Alatalo

Yhteistyövastaava : Sara-Ella Ojala