Yhdistyksen hallitus 2021

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Kaudella 2021-2023 hallituksen puheenjohtajana toimii Nina Lager. 

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 valittiin Mirja Poikolainen, Kirsi Ojala, Jemina Oikari, Sara-Ella Ojala ja Jenna Finsk. Varajäseniksi valittiin Tanja Mustonen, Outi Niiranen, Saana Mäkiranta ja Mirva Mailas. 

Yhdistyksen hallitus sai syyskokouksessa 2020 valtuutuksen täydentää hallitusta järjestäytymiskokoukseen mennessä, ja näin lisätään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Sanna Isberg.

Hallituksen vastuualueet vuonna 2021

Puheenjohtaja : Nina Lager 

Varapuheenjohtaja : Kirsi Ojala

Rahastonhoitaja : Mirja Poikolainen

Sihteeri : Jenna Finsk

Jäsen,- keräys- ja nuorisotoiminnan vastaava Sanna Isberg

Perhekahvilavastaava Kirsi Ojala

Muskarivastaavat Mirja Poikolainen ja Nina Lager

Somevastaavat Sara-Ella Ojala ja Jemina Oikari