Kuva: MLL/Matti Matikainen

Muskarit

Muskarissa...

  • soitetaan
  • lauletaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Tärkeintä muskareissa on musiikin ilon kokeminen ja yhdessä tekeminen.

Huom!

Emme järjestä muskaritoimintaa syksyllä 2023