Muskarit

Iloiset muskariopettajat Sanni ja Helinä.

Sanni jää äitiyslomalle joulukuun aikana. Sannin sijaisena toimii Aino Erola.
Helinä Haapala
Olen 30-vuotias varhaisiän musiikinopettaja ja kaksivuotiaan Emilia-tytön äiti. Pidän teestä ja ihmisistä. Lempivuodenaikani on kevät.
Aino Erola
Olen iloinen neljännen vuosikurssin varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
Muskarissa keväällä 2018 lauluja ja leikkejä leikkivarjolla. Muskarissa perheen pienimmät musisoivat yhdessä vanhempien kanssa.
Muskariporukan pienimmät tutustumassa höyheniin musiikin mukana.

PÄIVITYS 13.3.2020: Muskarit ovat toistaiseksi tauolla  koronavirusepidemiatilanteen vuoksi. Muskarilaisiin ollaan pian yhteydessä käytännön järjestelyistä.

 

Muskareissa…

  • soitetaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.


Tärkeintä muskareissa on musiikin ilon kokeminen ja tekeminen yhdessä opettajan sekä muiden ryhmäläisten kanssa.

 

Muskarin osallistumismaksu

  • 55€/lapsi MLL Palokan yhdistyksen jäseniltä (perheessä vähintään yksi aikuisjäsen)
  • 70 €/lapsi muilta
  • Sisarusalennus samassa taloudessa asuvan sisaruksen maksusta 5€

Muskarit järjestetään Palokan yhtenäiskoululla, osoitteessa Koivutie 5 40270 Palokka.

Ryhmät ja ilmoittautuminen

Kevään muskarikausi aloitetaan viikolla 3.

Viikolla 9 (koulujen hiihtoloma) ti 25.2.,  ke 26.2. ja to 27.2. EI ole muskareita!


Tiistai
Värivauvat (3-11kk), klo: 16.00-16.45 
Temppumuskari Kuperkeikka (1-2v), klo: 16.50-17.35 
Temppumuskari Marakassi (2-3v), klo: 17.40-18.25 
Temppumuskari Tampuriini (3-3,5v), klo: 18.30-19.15 


Keskiviikko
Temppumuskari Rytmi (1-2v), klo: 16.50-17.35
Soivat Tahdit (3-4v), klo: 17.40-18.25 (soittimet: djembe, ukulele, piano) 
Ukuleleryhmä Sointu (5-6v), klo: 18.30-19.15 


Torstai
Touhukkaat taaperot (1-2v), klo: 16.50-17.35 
Soivat Sisarukset, klo: 17.40-18.25 
Luovat leikki-ikäiset (4-5v), klo: 18.30-19.15 

 

MLL Palokan muskareiden kuvaukset

Värivauvat (3-11kk)
Vauvaryhmissä tutustutaan kokonaisvaltaisesti musiikkiin eri työtapoja käyttäen. Tässä vaiheessa
monet vauvat opettelevat liikkumaan. Musiikkiliikunnan avulla pyritäänkin tukemaan liikkumaan
opettelevan vauvan motorisia taitoja. Tunnilla tärkeintä on elämyksellisyys ja musiikin ilon
kokeminen ja tekeminen yhdessä vanhemman kanssa. Tunnilla opitaan paljon uusia lauluja ja
loruja, joita voi leikkiä vauvan kanssa myös kotona. Tämä kaikki tukee vauvan ja vanhemman
tärkeää vuorovaikutussuhdetta.

Touhukkaat taaperot (1-2v) ja Temppumuskari Kuperkeikka (1v)
Taaperoryhmät on suunnattu 1-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Musiikkiin tutustutaan elämysten ja iloisen yhdessä tekemisen kautta. Musiikkiliikunnassa
päästään harjoittelemaan kävelyä, pienten tanssien ja liikuntaleikkien avulla. Temppumuskareissa
harjoitellaan jokaisella kerralla jokin uusi temppu (mm. taaperokuperkeikka). Temppumuskareissa
musiikki on pääosassa tunnin kulussa. Lapsi oppii muskarissa paljon, vaikka ei aina jaksaisikaan
keskittyä aktiiviseen toimintaan pitkäkestoisesti. Kuitenkin kauden edetessä tämäkin taito karttuu
pikkuhiljaa.


Soivat sisarukset
Sisarusryhmään voidaan osallistua kahden lapsen kanssa. Mukana voi olla esimerkiksi vauva ja
leikki-ikäinen sisarus. Tunti luo hyvän mahdollisuuden perheen yhteiseen musiikkihetkeen ja
tärkeänä osana on myös sisarusten innostaminen yhteiseen tekemiseen. Isompi sisarus voi
osallistua pienemmän leikkeihin ja leikittämiseen ja pienempi oppii isommalta häntä seuratessaan.
Sisarustemppumuskarissa harjoitellaan jokaisella kerralla yksi uusi temppu.
Temppumuskareissa musiikki on pääosassa, vaikka tunneilla paljon liikutaankin.


Luovat leikki-ikäiset (4-5v) ja Soivat tahdit (3-4v)
Luovat leikki-ikäiset ryhmä on suunnattu 4-5-vuotiaille lapsille. Soivat tahdit taas 3-4-vuotiaille
lapsille. Tunneille osallistutaan ilman vanhempaa. Tutustumme musiikkiin monipuolisesti laulun,
soiton, musiikkiliikunnan, lorujen ja musiikinkuuntelun kautta. Näiden työtapojen avulla
kehitetään mm. harmonia- muoto – melodia - ja rytmitajua. Tunnilla harjoitellaan musiikillisten
asioiden lisäksi keskittymistä ja ryhmässä toimimista. Soivat tahdit ryhmässä tutustumme
lähemmin ukuleleen, pianoon sekä djembeen.


Temppumuskari Marakassi (2-3v) ja Temppumuskari Tampuriini (3-3,5v)
Kyseiset temppumuskarit on suunnattu 2- ja 3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Temppumuskareissa harjoitellaan jokaisella kerralla jokin uusi temppu (mm. kottikärrykävely,
lasten omakeksimät temput), musiikki on kuitenkin pääosassa. Tutustumme musiikkiin leikin ja
ilon kautta monipuolisesti, pääsemme mm. kokeilemaan miten soi ukulele, kantele ja piano.


Tanssivat Triangelit (3-4v)
Tanssivat Triangelit ryhmä on suunnattu 3-4-vuotiaille lapsille. Tunnille osallistutaan ilman
vanhempaa. Tanssimuskaritunnilla tutustutaan musiikkiin monipuolisesti leikin ja ilon kautta,
tanssi pääosassa. Teemme tunneilla lyhyitä koreografioita, jotka usein ovat lasten itse ideoimia.
Tunnilla harjoitellaan musiikillisten asioiden lisäksi keskittymistä ja ryhmässä toimimista.


Ukulelemuskari Sointu (5-6v)
Ukulelemuskari Sointu on 5-6-vuotiaille suunnattu soittoryhmä, jonka pääpaino on nimensä
veroisesti ukulelen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman vanhempaa. Aloitamme ukulelen soiton
alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Aiempaa soittokokemusta tai omaa ukulelea ei
tarvita (oma ukulele saa kulkea mukana). Ukulelemuskarissa tutustutaan monipuolisesti musiikkiin
ukulelen soiton lisäksi, myös tanssimalla, loruttelemalla ja laulamalla jne.

 

Lisätietoja

Jos muskariasioista on kysyttävää, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostilla mllpalokkamuskari@gmail.com tai mllpalokka@gmail.com