Kuva: MLL/Matti Matikainen

Muskarit

Muskarissa...

  • soitetaan
  • lauletaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Tärkeintä muskareissa on musiikin ilon kokeminen ja yhdessä tekeminen.

Muskarin osallistumismaksu

Kevään 2021 muskarin osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä koronaepidemiatilanteen takia. Näin varaudumme siihen, että kausi mahdollisesti joudutaan keskeyttämään.

  • 55€/lapsi MLL Palokan yhdistyksen jäseniltä (perheessä vähintään yksi aikuisjäsen)
  • 70 €/lapsi muilta
  • Sisarusalennus samassa taloudessa asuvan sisaruksen maksusta 5€

Lisätietoja

Jos muskariasioista on kysyttävää, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostilla mllpalokkamuskari@gmail.com tai mllpalokka@gmail.com

Muskareiden kuvaukset

Veikeät vauvat (3kk-11kk)  

Vauvaryhmissä tutustutaan kokonaisvaltaisesti musiikkiin eri työtapoja käyttäen. Tässä vaiheessa monet vauvat opettelevat jo liikkumaan. Musiikkiliikunnan avulla pyritäänkin tukemaan liikkumaan opettelevan vauvan motorisia taitoja. Tunneilla tärkeintä on elämyksellisyys ja musiikin ilon kokeminen ja tekeminen yhdessä vanhemman kanssa. Tunnilla opitaan paljon uusia lauluja ja loruja, joita voi leikkiä vauvan kanssa myös kotona. Tämä kaikki tukee vauvan ja vanhemman tärkeää vuorovaikutussuhdetta.  

Touhukkaat Taaperot, Temppumuskari Kuperkeikka ja  Temppumuskari Rytmi (1-2v) 

Taaperoryhmät on suunnattu 1-2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Musiikkiin tutustutaan elämysten ja iloisen yhdessä tekemisen kautta. Musiikkiliikunnassa päästään harjoittelemaan kävelyä, pienten tanssien ja liikuntaleikkien avulla. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. taaperokuperkeikka). Temppumuskareissa musiikki on pääosassa tunnin kulussa. Lapsi oppii muskarissa paljon, vaikka ei aina jaksaisikaan keskittyä aktiiviseen toimintaan pitkäkestoisesti. Kuitenkin kauden edetessä tämäkin taito karttuu pikkuhiljaa.  

Soivat sisarukset 

Sisarusryhmään voidaan osallistua kahden lapsen kanssa. Mukana voi olla esimerkiksi vauva ja leikki-ikäinen sisarus. Tunti luo hyvän mahdollisuuden perheen yhteiseen musiikkihetkeen ja tärkeänä osana on myös sisarusten innostaminen yhteiseen tekemiseen. Isompi sisarus voi osallistua pienemmän leikkeihin ja leikittämiseen ja pienempi oppii isommalta häntä seuratessaan. 

Luovat leikki-ikäiset (4-5v) ja Soivat tahdit (3-4v) 

Luovat leikki-ikäiset ryhmä on suunnattu 4-5-vuotiaille lapsille. Soivat tahdit taas 3-4-vuotiaille lapsille. Tunneille osallistutaan ilman vanhempaa. Tutustumme musiikkiin monipuolisesti laulun, soiton, musiikkiliikunnan, lorujen ja musiikinkuuntelun kautta. Näiden työtapojen avulla kehitetään mm. harmonia-muoto-melodia-ja rytmitajua. Tunnilla harjoitellaan musiikillisten asioiden lisäksi keskittymistä ja ryhmässä toimimista. Molemmissa ryhmissä tutustumme lähemmin mm. kanteleen-, ukulelen- ja djemben soittoon.  

Temppumuskari Marakassi (2-3v) ja Temppumuskari Tampuriini (3-3,5v) 

Temppumuskarit on suunnattu 2- ja 3- vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. kottikärrykävely, lasten omakeksimät temput), musiikki on kuitenkin pääosassa. Tutustumme musiikkiin leikin ja ilon kautta monipuolisesti soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Tärkeintä on elämyksellisyys ja iloinen yhdessä tekeminen musiikin parissa.   

Näppärä kanteleryhmä (4-5v) 

Kantelemuskari on 4-5-vuotiaille suunnattu soittoryhmä, missä tuntien pääpaino on kanteleen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman vanhempaa. Aloitamme kanteleen soiton alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuen suosittelemme oman soittimen hankintaa. Luokasta löytyy myös soittimia lainaksi. Opettaja avustaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

Ukulelemuskari Sointu (5-6v) 

Ukulelemuskari Sointu on 5-6-vuotiaille suunnattu soittoryhmä, jonka pääpaino on nimensä veroisesti ukulelen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman vanhempaa. Aloitamme ukulelen soiton alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Ukulelemuskarissa tutustutaan monipuolisesti musiikkiin ukulelen soiton lisäksi, myös tanssimalla, loruttelemalla ja laulamalla jne.  Poikkeustilanteesta johtuen suosittelemme oman soittimen hankintaa. Luokasta löytyy myös soittimia lainaksi. Opettaja avustaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

Aino Erola Olen varhaisiän musiikinopettaja ja rakastan kissoja. Lempisoittimeni on alttoviulu.
Sanni Yli-Pekkala Olen varhaisiän musiikinopettaja ja opiskelen tällä hetkellä myös luokanopettajaksi. Olen kahden valloittavan pojan äiti. Pidän polkujuoksusta ja suklaasta. Lempisoittimiani ovat piano ja ukulele.
Helinä Haapala Olen varhaisiän musiikinopettaja ja kahden ihanan lapsen äiti. Pidän teestä ja ihmisistä. Lempivuodenaikani on kevät. Olen äitiyslomalla ja minua sijaistaa Aino Erola.