Muskarit

Iloiset muskariopettajat Sanni ja Helinä.

Sanni jää äitiyslomalle joulukuun aikana. Sannin sijaisena toimii Aino Erola.
Helinä Haapala
Olen 30-vuotias varhaisiän musiikinopettaja ja kaksivuotiaan Emilia-tytön äiti. Pidän teestä ja ihmisistä. Lempivuodenaikani on kevät. Helinä jää äitiyslomalle syksyn puolivälin paikkeilla ja häntä sijaistaa Aino Erola.
Aino Erola
Olen varhaisiän musiikinopettaja ja rakastan kissoja. Lempisoittimeni on alttoviulu.
Muskarissa keväällä 2018 lauluja ja leikkejä leikkivarjolla. Muskarissa perheen pienimmät musisoivat yhdessä vanhempien kanssa.
Muskariporukan pienimmät tutustumassa höyheniin musiikin mukana.

PÄIVITYS 1.8.2020. Ryhmissä vielä tilaa!

 

Muskareissa…

  • soitetaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.


Tärkeintä muskareissa on musiikin ilon kokeminen ja tekeminen yhdessä opettajan sekä muiden ryhmäläisten kanssa.

 

Muskarin osallistumismaksu

  • 55€/lapsi MLL Palokan yhdistyksen jäseniltä (perheessä vähintään yksi aikuisjäsen)
  • 70 €/lapsi muilta
  • Sisarusalennus samassa taloudessa asuvan sisaruksen maksusta 5€

Muskarit järjestetään Palokan yhtenäiskoululla, osoitteessa Koivutie 5 40270 Palokka.

Ryhmät ja ilmoittautuminen

Syksyn muskarikausi aloitetaan viikolla 36.

 


Tiistai

Värivauvat, (3-11kk) klo. 15:45-16:30 

Temppumuskari kuperkeikka (1-2v) klo. 16:40-17:25

Temppumuskari tampuriini (3-3,5v) kl0.17:35-18:20     

Näppärä Kanteleryhmä (4-5v) 18:30-19:15


Keskiviikko

Temppumuskari rytmi (1-2v), klo. 15:45-16:30  

Temppumuskari marakassi (2-3v), klo. 16:40-17:25

Soivat tahdit (3-4v)  (soittimet: kantele, ukulele, djembe), klo. 17:35-18:20

Ukuleleryhmä sointu (5-6v), klo. 18:30-19:15


Torstai

Veikeät vauvat (3-11kk) klo. 15:45-16:30

Touhukkaat taaperot (1-2v) klo. 16:40-17:25

Soivat sisarukset klo. 17:35-18:20

Luovat leikki-ikäiset (4-5v), klo. 18:30-19:15 TÄYNNÄ 

 

MLL Palokan muskareiden kuvaukset

Värivauvat ja Veikeät vauvat (3kk-11kk)  

Vauvaryhmissä tutustutaan kokonaisvaltaisesti musiikkiin eri työtapoja käyttäen. Tässä vaiheessa monet vauvat opettelevat jo liikkumaan. Musiikkiliikunnan avulla pyritäänkin tukemaan liikkumaan opettelevan vauvan motorisia taitoja. Tunneilla tärkeintä on elämyksellisyys ja musiikin ilon kokeminen ja tekeminen yhdessä vanhemman kanssa. Tunnilla opitaan paljon uusia lauluja ja loruja, joita voi leikkiä vauvan kanssa myös kotona. Tämä kaikki tukee vauvan ja vanhemman tärkeää vuorovaikutussuhdetta.  

Touhukkaat taaperot, temppumuskari kuperkeikka ja  temppumuskari rytmi (1-2v) 

Taaperoryhmät on suunnattu 1-2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Musiikkiin tutustutaan elämysten ja iloisen yhdessä tekemisen kautta. Musiikkiliikunnassa päästään harjoittelemaan kävelyä, pienten tanssien ja liikuntaleikkien avulla. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. taaperokuperkeikka). Temppumuskareissa musiikki on pääosassa tunnin kulussa. Lapsi oppii muskarissa paljon, vaikka ei aina jaksaisikaan keskittyä aktiiviseen toimintaan pitkäkestoisesti. Kuitenkin kauden edetessä tämäkin taito karttuu pikkuhiljaa.  

Soivat sisarukset 

Sisarusryhmään voidaan osallistua kahden lapsen kanssa. Mukana voi olla esimerkiksi vauva ja leikki-ikäinen sisarus. Tunti luo hyvän mahdollisuuden perheen yhteiseen musiikkihetkeen ja tärkeänä osana on myös sisarusten innostaminen yhteiseen tekemiseen. Isompi sisarus voi osallistua pienemmän leikkeihin ja leikittämiseen ja pienempi oppii isommalta häntä seuratessaan. 

Luovat leikki-ikäiset (4-5v) ja Soivat tahdit (3-4v) 

Luovat leikki-ikäiset ryhmä on suunnattu 4-5-vuotiaille lapsille. Soivat tahdit taas 3-4-vuotiaille lapsille. Tunneille osallistutaan ilman vanhempaa. Tutustumme musiikkiin monipuolisesti laulun, soiton, musiikkiliikunnan, lorujen ja musiikinkuuntelun kautta. Näiden työtapojen avulla kehitetään mm. harmonia-muoto-melodia-ja rytmitajua. Tunnilla harjoitellaan musiikillisten asioiden lisäksi keskittymistä ja ryhmässä toimimista. Molemmissa ryhmissä tutustumme lähemmin mm. kanteleen-, ukulelen- ja djemben soittoon.  

Temppumuskari Marakassi (2-3v) ja Temppumuskari Tampuriini (3-3,5v) 

Kyseiset temppumuskarit on suunnattu 2- ja 3- vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. kottikärrykävely, lasten omakeksimät temput), musiikki on kuitenkin pääosassa. Tutustumme musiikkiin leikin ja ilon kautta monipuolisesti soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Tärkeintä on elämyksellisyys ja iloinen yhdessä tekeminen musiikin parissa.   

Näppärä kanteleryhmä (4-5v) 

Kantelemuskari on 4-5-vuotiaille suunnattu soittoryhmä, missä tuntien pääpaino on kanteleen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman vanhempaa. Aloitamme kanteleen soiton alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuen suosittelemme oman soittimen hankintaa. Luokasta löytyy myös soittimia lainaksi. Opettaja avustaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

Ukulelemuskari Sointu (5-6v) 

Ukulelemuskari Sointu on 5-6-vuotiaille suunnattu soittoryhmä, jonka pääpaino on nimensä veroisesti ukulelen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman vanhempaa. Aloitamme ukulelen soiton alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Ukulelemuskarissa tutustutaan monipuolisesti musiikkiin ukulelen soiton lisäksi, myös tanssimalla, loruttelemalla ja laulamalla jne.  Poikkeustilanteesta johtuen suosittelemme oman soittimen hankintaa. Luokasta löytyy myös soittimia lainaksi. Opettaja avustaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

 

 

Lisätietoja

Jos muskariasioista on kysyttävää, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostilla mllpalokkamuskari@gmail.com tai mllpalokka@gmail.com

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.