Kuva: MLL/Matti Matikainen

Muskarit

Muskarissa...

  • soitetaan
  • lauletaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Tärkeintä muskareissa on musiikin ilon kokeminen ja yhdessä tekeminen.

Muskarin osallistumismaksu

  • 55€/lapsi MLL Palokan yhdistyksen jäseniltä (perheessä vähintään yksi aikuisjäsen)
  • 70 €/lapsi muilta
  • Sisarusalennus samassa taloudessa asuvan sisaruksen maksusta 5€

Lisätietoja

Jos muskariasioista on kysyttävää, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostilla mllpalokkamuskari@gmail.com tai mllpalokka@gmail.com

Muskareiden kuvaukset

Värivauvat (3-6kk)

Vallattomat vauvat (7-11kk)

Veikeät vauvat (7kk-11kk) 

Vauvaryhmissä tutustutaan kokonaisvaltaisesti musiikkiin eri työtapoja käyttäen. Tässä vaiheessa monet vauvat opettelevat jo liikkumaan. Musiikkiliikunnan avulla pyritäänkin tukemaan liikkumaan opettelevan vauvan motorisia taitoja. Tunneilla tärkeintä on elämyksellisyys ja musiikin ilon kokeminen ja tekeminen yhdessä tärkeän aikuisen kanssa kanssa. Tunnilla opitaan paljon uusia lauluja ja loruja, joita voi leikkiä vauvan kanssa myös kotona. Tämä kaikki tukee vauvan ja läheisen tärkeää vuorovaikutussuhdetta.  

Touhukkaat Taaperot (1-2v)

Temppumuskari Kuperkeikka (1-2v)

Taaperoryhmät on suunnattu 1-2-vuotiaille lapsille ja heidän läheisilleen. Musiikkiin tutustutaan elämysten ja iloisen yhdessä tekemisen kautta. Musiikkiliikunnassa päästään harjoittelemaan kävelyä, pienten tanssien ja liikuntaleikkien avulla. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. tunnelin alitus, kieriminen  ja pallon pomputtelu). Temppumuskareissa musiikki on pääosassa tunnin kulkua. Lapsi oppii muskarissa paljon, vaikka ei aina jaksaisikaan keskittyä aktiiviseen toimintaan pitkäkestoisesti. Kuitenkin kauden edetessä tämäkin taito karttuu pikkuhiljaa.  

Soivat sisarukset 

Rytmikkäät sisarukset

Sisarusryhmään voidaan osallistua kahden lapsen kanssa. Mukana voi olla esimerkiksi vauva ja leikki-ikäinen sisarus. Tunti luo hyvän mahdollisuuden perheen yhteiseen musiikkihetkeen ja tärkeänä osana on myös sisarusten innostaminen yhteiseen tekemiseen. Isompi sisarus voi osallistua pienemmän leikkeihin ja leikittämiseen ja pienempi oppii isommalta häntä seuratessaan. 

Soivat tahdit (3-4v) 

Soivat tahdit ryhmä on suunnattu 3-4-vuotiaille lapsille. Tunneille osallistutaan ilman vanhempaa. Tutustumme musiikkiin monipuolisesti laulun, soiton, musiikkiliikunnan, lorujen ja musiikinkuuntelun kautta. Näiden työtapojen avulla kehitetään musiikillisia taitoja. Tunnilla harjoitellaan musiikillisten asioiden lisäksi keskittymistä ja ryhmässä toimimista. Ryhmässä tutustumme lähemmin mm. kanteleen ja ukulelen soittoon. Tulemme käyttämään myös muita taidemuotoja musiikin lisäksi.  

Temppumuskari Marakassi (2-3v) ja Temppumuskari Tampuriini (3-3,5v) 

Temppumuskarit on suunnattu 2- ja 3- vuotiaille lapsille ja heidän läheisilleen. Temppumuskareissa opetellaan erilaisia temppuja (mm. kottikärrykävely, lasten omakeksimät temput), musiikki pääosassa. Tutustumme musiikkiin leikin ja ilon kautta monipuolisesti soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Tärkeintä on elämyksellisyys ja iloinen yhdessä tekeminen musiikin parissa.   

Tanssivat sävelet (4-6v)

Tanssimuskari on suunnattu 4-6 vuotiailla lapsille, jotka osallistuvat muskariin ilman aikuista. Muskarissa tutustutaan musiikkiin monipuolisesti leikin ja ilon kautta, tanssi on pääosassa. Teemme tunneilla lyhyitä koreografioita, joita muskarilaiset saavat itse ideoida. Muskarissa myös soitetaan, lauletaan ja loruillaan.

Näppärät Soinnut (5-6v)

Näppärät Soinnut on 5-6 vuotiaille suunnattu soittoryhmä, missä tuntien pääpaino on ukulelen ja kanteleen soitossa. Tunnille osallistutaan ilman aikuista. Aloitamme soiton alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaisesti. Aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta ei tarvitse olla. Muskarissa tutustutaan monipuolisesti musiikkiin myös tanssimalla, loruttelemalla, laulamalla ja nuotteihin tutustumalla. Näiden työtapojen avulla kehitetään mm. harmonia-muoto-, melodia-ja rytmitajua.

Satu Pirnes Olen varhaisiän musiikinopettaja ja kahden peruskouluikäisen lapsen äiti. Minulle tärkeää on ihmisten kohtaaminen sydämen tasolta saakka. Musiikki on minulle leikkiä johon voi heittäytyä nauttimaan ja kokemaan erilaisia tunteita ja kokemuksia. Muskareissani tärkeintä on hyvän musiikkisuhteen luominen lapselle sekä musiikin riemun kokeminen yhdessä. Opetuspäiväni on tiistai.
Helinä Haapala Olen varhaisiän musiikinopettaja ja kahden ihanan tytön äiti. Pidän teestä ja luonnossa liikkumisesta perheeni kanssa. Lempivuodenaikani on kevät. Opetuspäiviäni ovat keskiviikko ja torstai.